STICHTING logo tijd

 Hoeder van het ecokathedrale gedachtegoed

Stichting TIJD
p/a 


Algemene mailadres: info@stichtingtijd.nl
redactie: redactie@stichtingtijd.nl

Organisatie en Bestuur

Het bestuur van Stichting TIJD bestaat uit 7 leden. Bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Daarnaast zijn er andere vrijwilligers actief; het gaat daarbij vooral om “bouwers” aan de ecokathedraal en de Le Roytuin maar ook om kunstenaars, schrijvers en anderen die geénspireerd zijn door het gedachtengoed van Louis le Roy, en die elk op hun eigen manier een bijdrage leveren aan de realisering van onze doelstelling.

Voorzitter: Heilien Tonckens / voorzitter@stichtingtijd.nl 

Penningmeester: Ivo Wenzler / penningmeester@stichtingtijd.nl

Secretaris: Rudi van Rooij / secretaris@stichtingtijd.nl

Algemene leden:

Bouwmeester ecokathedraal Mildam: Marcel Prins ( contact@marcelprins.nl  )

Bouwmeester ecokathedraal Le Roy tuin Heerenveen: Peter Wouda ( bouwmeester@leroytuin.nl  ) 


Bankrekening:
IBAN NL65 TRIO 0338 9442 22 t.n.v. Stichting TIJD, Heerenveen

RSIN/fiscaal nummer
812021381

Agenda

02 jul 2024;
19:30 - 21:30
TIJDreizen 3 Onderwijs als kathedraal
07 jul 2024;
10:00 -
Hagenpreek 2
28 sep 2024;
13:00 - 17:00
100 jaar is niets!
03 okt 2024;
19:30 -
TIJDreizen 4: politiek
13 okt 2024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
31 okt 2024;
13:00 - 17:00
Symposium