STICHTING logo tijd

 Hoeder van het ecokathedrale gedachtegoed

Ik wil dit stukje beginnen met een citaat uit Uilenspiegeltjes van Louis Le Roy uit 1984, omdat het iets aangeeft over de ontwikkeling van het Le Roy gebied in Groningen.

"In het zes en een half hectare grote gebied in Groningen -een kaal stuk grond- dat het gemeentebestuur van die stad als mandaatgebied had vrijgegeven aan de “wilde tuinman van Heerenveen” om hem tien jaar lang in staat te stellen zijn kunsten nu eens in hun stad te vertonen- was niet veel meer aanwezig om mee te beginnen dan pure, kale, vette kleigrond.
In 1973 ging de gemeente Groningen met Louis Le Roy een contract aan om een gebied volgens zijn ideeën te maken.
De opzet van het Le Roygebied was dat de natuur zoveel mogelijk haar gang moest kunnen gaan en dat de bewoners zelf gemeenschappelijk gebruik van het gebied mochten maken en veranderingen mochten aanbrengen. Leven in en tussen de natuur was het motto .Zo ontstonden er allerlei activiteiten en initiatieven van bewoners.
Om te beginnen werden op een paar plaatsen verhogingen geplaatst. Dat werd gedaan door bouwafval te storten en daarna af te dekken met een dun laagje aarde.
Er werd een Wilgenbos geplant en er werden bloemen ingezaaid. Aan het einde van de eerste tien jaar werden er veel heesters en bomen geplant. Er ontstond dan ook een natuurlijke wildgroei. Een nadeel was dat vele Lewenborgers het gebied gebruikten om hun eigen tuin groter te maken.
In deze periode kwamen er ook veel klachten bij de gemeente binnen die er toe leidden, dat na vijf jaar een coördinator werd aangesteld.
Toch besloot de Gemeente om het contract met Louis Leroy niet te verlengen.
"

Beheergroep

Vibodha BorstEr werd een aantal bewoners gevonden die bereid waren om zitting te nemen in een Beheergroep. Deze moest zich bezig houden met de ontwikkeling van het gebied en had en heeft een aantal specifieke taken zoals:

  1. Voorlichting geven aan de bewoners van de wijk Lewenborg
  2. Werkzaamheden uitvoeren en projecten opzetten
  3. Het beheer over de financiën
  4. Het beheren van de moestuinen
  5. Het verzorgen van documentatie over het gebied

De beheergroep heeft de verantwoordelijkheid over alle activiteiten in het gebied, maar de Gemeente Groningen is eindverantwoordelijk.
Nu heeft de gemeente ons laten weten de regie weer in eigen handen te willen nemen. Een voornemen waar wij als Beheergroep niet echt blij mee zijn. Hier is het laatste nog niet over gezegd!

Groenboek

In dit kader brengen we b.v. Het Groenboek Le Roy Tuinen van Groningen uit. In dit groenboek worden de diverse projecten door de projectdragers uitvoerig beschreven. Ook een aantal ervaringen van mensen die als kind in het Le Roy gebied hebben gespeeld komen aan bod. De bedoeling is om dit Groenboek ergens in het voorjaar aan de desbetreffende wethouder aan te bieden.
Erg leuk is ook het boek "Lewenborg beter bekeken" dat door de kinderen van de openbare Jenaplanschool De Swoaistee is uit gebracht. Dit boek is de neerslag van een ontdekkingsreis door hun eigen leefomgeving.
Een gedichtje uit dit boek wil ik u niet onthouden:

Gedicht voor de koning van het woud

Le Roy
Le Roy was goed
Hij maakte veel speeltuinen
Le Roy was goed
Het was een speelparadijs
Lewenborg is leuk
Maar het is minder leuk geworden
Er waren heel veel speeltuinen
Le Roy was goed
Hij maakte veel speeltuinen

Projecten

Anno 2007 zijn er een 12 tal projecten in ons gebied, waarvan een er aantal al 25 jaar bestaan. Er zijn ongeveer tussen de 60 á 70 mensen vanaf het voorjaar tot ver in het najaar dagelijks in de Le Roy bezig.
We proberen als Beheergroep zoveel mogelijk projecten financieel te ondersteunen.
Toekomstplannen zijn er genoeg, maar ook wij zijn afhankelijk van mensen, hun ideeën en gemeentelijke instanties die zo hun eigen ondoorgrondelijke regeltjes en plannen hebben.
De afgelopen 35 jaar zijn er al verschillende generaties Lewenborgers bezig geweest in de Le Roy tuinen. Momenteel speelt een nieuwe generatie (onze kleinkinderen!) alweer in de Le Roy tuinen .

Eindeloze tijd

De Rolling Stones zongen ergens eind jaren 60 het prachtige nummer “Time is on our Side”.
Wij als Beheergroep proberen zo goed mogelijke voorwaarden te creëren om de voortdurende ontwikkeling van dit prachtige, unieke gebied te waarborgen. Tijd is hierbij de belangrijkste factor. Ik hoop dan ook dit unieke experiment de kans krijgt zich verder te ontwikkelen.
De Tijd die in het werk van Louis Le Roy in een hoog vaandel staat, zal het leren.

Laten we hopen dat de volgende generaties zich ook laten inspireren door dit prachtige werk van Louis Le Roy.

Ten slotte wil ik nog het adres van onze website vermelden: www.leroy.to en mijn eigen weblog http://leroygebied.blog2blog.nl/
En mocht u nog vragen hebben of eens een keertje in de buurt zijn: voor een rondleiding kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat tel.050-5490628


Vibodha Borst is lid van de Beheergroep Le Roy gebieden in de groningense wijk Lewenborg, en projectdrager van het project Wilgenbos. Le Roy heeft in de jaren 70 een ecokathedraal proces in Groningen gestart, waar tot op de dag van vandaag een enthousiaste kern van mensen nog dagelijks actief is.

 

Agenda

03 okt 2024;
19:30 -
TIJDreizen 4: politiek
13 okt 2024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
26 okt 2024;
13:00 - 17:00
100 jaar is niets!
31 okt 2024;
13:00 - 17:00
Symposium