STICHTING logo tijd

 Hoeder van het ecokathedrale gedachtegoed

De 5 boeken die de Stichting TIJD in eigen beheer heeft uitgegeven zijn online te bestellen in onze webshop.

 

Le Roy tuin 50+2

boek le roy 50 plus 2 jurgen jasper rob hendriksOp het TIJD-symposium van 31 oktober 2018 werd het eerste exemplaar van het boek "Le Roy tuin 50+2" overhandigd door Rob Hendriks aan wethouder Jaap van Veen van de gemeente Heerenveen. In het boekwerkje, dat ontworpen is door Jurgen Jasper, is de ruim 50 jarige geschiedenis van de Le Roy tuin beschreven door Rob Hendriks.

In 1966 begon Louis le Roy met werken aan de Kennedylaantuin in Heerenveen. Nadat hij in 1972 de fundamenten gelegd had heeft het werk 33 jaar stilgelegen, maar groeiden de bomen door. Met de ondertekening van een honderd jarig contract tussen de gemeente en de Stichting TIJD in 2005 begon een nieuwe periode waarin werd opgepakt wat le Roy was begonnen. Ondertussen is het park omgedoopt tot le Roy tuin en is het het kloppende hart van Heerenveen Midden geworden. Velen uit de buurt en van verder zijn betrokken bij het bouwen aan, het onderhoud en het gebruik van het park. Net als begin jaren zeventig komen nu mensen van ver om te leren hoe er aan een park door de bewoners kan worden gebouwd.

Hoe u dit boekje kunt bestellen leest u op de website van Adda Ruimtelijk Denken.

 

10 jaar TIJDgenoten

 

 

Boek Jurgen JasperBoek Jurgen Jasper 10 jaar tijdgenoten

'10 jaar Tijdgenoten’ is een jubileumpublicatie met een zestal nieuwe verhalen, citaten van Le Roy en nieuw beeld van zowel de Ecokathedraal als de Kennedylaan/Europalaantuin.
De publicatie is geïnitieerd en vormgegeven door Jurgen Jasper in het kader van zijn opleiding Grafisch Ontwerpen aan de kunstacademie te Arnhem. Ook het beeld komt van zijn hand.
De opzet van dit boek is iedereen een platform te geven om zijn of haar verhaal te doen in 1000 of 2000 woorden. De eerste zes schrijvers hebben nu hun verhaal gedaan, het is nu aan de rest. Iedere volgende uitgave zal steeds aan de eerste toegevoegd worden, en het geheel zal groeien in tijd en ruimte.

Dit boek is helaas niet meer te bestellen.

 

"Het Technicum en de mondiale contraculturen" is het boek dat tijdens de tentoonstelling "Orde uit Chaos" in het Fries Museum is gepresenteerd op 16 maart 2008. Het Technicum Het bevat teksten van Louis le Roy ("De ontwikkeling van de ecokathedraal"), kunsthistoricus Huub Mous ("Het organisch universum. Over tijd en tegencultuur bij Louis Le Roy"), en kunstenaar Bert Dalmolen ("Kleine netwerken voor aandacht en inzicht in klimatologische ontwikkelingen"). Het is het eerste boek uit de serie van 5 waarin Le Roy uitvoerig spreekt over de Ecokathedraal in Mildam, en waarin zijn 5 stellingen zijn gepubliceerd omtrent zijn idee rond de wereldwijde 1% van het grondgebied dat vrijgewaard moet zijn van alle planologische ontwikkelingen. Het ISBN-nummer is 90-808229-5-5 (ISBN-13: 978-90-808229-5-5)


Bestel dit boek online >

 


"Leven en werken in ruimte en tijd" is het boek dat tijdens het symposium van 31 oktober 2006 is gepresenteerd. Het bevat teksten van Louis le Roy, architekt Piet Vollaard, architekt Rob Hendriks (o.a. over de geschiedenis van deLeven en werken in ruimte en tijd Tuin van Le Roy aan de Kennedylaan en de Europalaan in Heerenveen), bouwmeester/cultuurfilosoof Wim van der Kaaden en kunstenares Tineke Schoenmaker.
Het ISBN-nummer is 90-808229-4-9 (ISBN-13: 978-90-808229-4-8)


 

Bestel dit boek online >

 


"Jules Verne en de cybiont / Het Ecokathedrale proces" is het boek dat tijdens het symposium van 31 oktober 2005 is gepresenteerd. Het bevat een tekst van Louis le Roy waarin hij o.a. verwijst naar de boeken van Jules Verne, en het boek "de symbiotische mens" van de franse futuroloog Joël de Rosnay, waarin hij de cybiont beschrijft. Jules Verne en de CybiontDe tweede tekst in het boek is van de hand van Janos Koppandy, professor van de Universiteit van Weimar en bevriend met Le Roy. Koppandy brengt al 28 jaar bezoeken aan de ecokathedraal in Mildam, en heeft in de loop van die tijd een schitterende verzameling foto's gemaakt, waarvan een deel ook in het boek voorkomen.
Het ISBN-nummer is 90-808229-3-0


Bestel dit boek online >

 

De uitgave van dit boek werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:
 

"Dansen tussen fundamenten" is het 2e boek dat uitgegeven is door de Stichting Tijd. Het is een boek met 5 essay's over het kathedrale werk in Mildam. De schrijvers zijn Huub Mous, Atte Bouma, Peter Brinkman, Louis le Roy en Henk Pleiter, die elk op hun eigen manier en vanuit hun eigen vakgebied beschrijven wat er indansen tussen fundamenten Mildam plaatsvindt. Het voorwoord is van Pierre Mansire, die  in 02003 een performance van de japanse butoh-danseres Moeno Wakamatsu leidde. Het boek is geïlustreerd met foto's van deze performance, en van bloemen en planten die bij de ecokathedraal groeien. Deze foto's zijn gemaakt door Peter Wouda.
Het ISBN-nummer is 90-808229-2-2


 

Bestel dit boek online >"Retourtje Mondriaan" van Louis Le Roy is het eerste boek dat door de stichting TIJD is uitgegeven. Het eerste exemplaar is op 31 oktober 02003 gepresenteerd tijdens de jaarlijkse themadag, en het bevat naast autobiografische gegevens ook een bijzondere kijk op wetenschappelijke en culturele geschiedenis, van de Barok tot de moderen tijd.retourtje mondriaan Het boek is geilustreerd met foto's van Le Roy zijn unieke glasverzameling, die aantoont dat op een relatief klein oppervlak een complexiteit kan worden opgebouwd.

Het ISBN-nummer is 90-808229-1-4

 

 

Bestel dit boek online >"Natuur, cultuur, fusie" zoomt in op de twee aspecten die cruciaal zijn in het werk van ecotect Louis G. le Roy zijn werk: tijd en ruimte. De manier waarop hij omgaat met deze begrippen staat haaks op de soms snelle, efficiënte en functiegerichte aanpak van groen en natuur in geïndustrialiseerde landen. Hij pleit voor plekken in stedelijke gebieden waar planten, dieren en de mens weer natuur, cultuur, fusie tijd en ruimte krijgen. Aan de door hem in gang gezette Ecokathedraal zal daarom door anderen in ieder geval tot het jaar 03000 worden doorgebouwd.
Het zijn Le Roys ideeën achter dit project die relevant zijn voor de huidige discussie op het gebied van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening: het belang van de factor tijd in ruimtelijke processen en het werken met complexe, dynamische systemen en netwerken. Daarnaast is het boek een bron van inspiratie voor iedereen die geïnteresseerd is in ecologie, natuur, tuinen en kunst.
Citaten van Louis G. Leroy samengesteld door Esther Boukema en Guido Van Overbeek, Fotografie van Philippe Velez McIntyre, toegevoegde artikelen door Piet. Vollaard ,Hagen Rosenheinrich en Vincent van Rossem, in het engels en nederlands.

Winkelmandje

De winkelwagen is leeg

Vorige website

De website die van 2001 tot 2010 online stond kunt u hier bekijken.

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief die ongeveer 6 keer per jaar verschijnt.
Ik ga akkoord met het Privacybeleid