STICHTING logo tijd

 Hoeder van het ecokathedrale gedachtegoed

Het grensoverschrijdende werk van Louis G. Le Roy is moeilijk te plaatsen binnen de bestaande categorieën en disciplines van de beeldende kunst. Toch kan dit oeuvre, dat zich sinds de jaren zestig op consistente wijze heeft ontwikkeld, beschouwd worden als een vorm van sociaal-ecologische landschapskunst, die in de afgelopen decennia grote invloed en uitstraling heeft gehad, zowel landelijk als internationaal. Le Roy is buiten Friesland meerdere malen gelauwerd met prijzen, zoals in 2000 de Oeuvreprijs van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

Le Roy verdiend als bewonderenswaardige einzelgänger met name binnen de context van de Friese kunstwereld een blijk van uitzonderlijke waardering. Als kunstenaar was Le Roy één van de eersten die het ecologisch bewustzijn aanwakkerde, dat zich begin jaren zestig in Europa heeft aangediend tegen de achtergrond van de snelle ontwikkeling van industrie en technologie en de kaalslag van de naoorlogse steden­bouw. Zij eerste activiteit in de jaren zestig bij het project aan de Kennedylaan in Heerenveen kan beschouwd worden als een vroege voorloper van de hedendaagse 'sociale sculptuur' en 'community art'.

 

Sindsdien heeft Le Roy zich gericht op de ontwikkeling van ecologische processen in ruimte en tijd. Le Roy was tekenleraar in Heerenveen. Hij oefende met zijn visie op kunst en leven grote invloed uit op zijn leerlingen. Met grote toewijding bracht hij deze visie bovendien in praktijk in de tuin aan de Heerenveense Kennedylaan. Hier schiep hij een uitdijend universum, waarvan architectuur en plantengroei de pijlers zijn. Le Roy wist overtollige bouwmaterialen te transformeren tot indrukwekkende bouwkundige elementen. Van de grote muren valt de schoonheid op van bijzondere metselverbanden, die rijk zijn aan verwijzingen naar niet-westerse bouwwijzen of naar bijvoorbeeld de Amsterdamse School.

Hoewel Le Roys oeuvre associaties opwekt met het werk van Aldo van Eijck en Jan Hamilton Finlay, is het volstrekt uniek vanwege de aandacht voor inheemse planten. Deze zeer vernieuwende vorm van kunst heeft het vermogen om telkens weer in een andere context een nieuwe waardering te vinden. Zo heeft het beeld van Le Roy zich in de afgelopen decennia ontwikkeld van de wilde tuinman met anarchistische opvattingen, tot een sociaal bewogen en gedreven kunstenaar met een scherpe en vooruitziende blik als het gaat om het belang van de ecologie.

 

Le Roy heeft een nieuwe visie ontwikkeld op de relatie kunst, natuur en tijd en het inschakelen van menselijke energie en creativiteit bij de vormgeving van de stedelij­ke leefomgeving. Bovendien heeft hij die visie tot op de dag van vandaag met eigen handen in praktijk gebracht. De kunst van Le Roy schept vanaf microniveau ruimte voor de natuur in de tijd. Zo is de Ecokathedraal in Mildam geen voltooid monument, maar een vitaal model voor de een harmonische integratie van natuur en cultuur, waarbij de tijd zonder limiet aan de ruimte wordt teruggegeven.

Met het toekennen van de GERRIT BENNER Prijs spreekt dejury haar waardering uit voor het oeuvre van Louis G. Le Roy. Dejury roept hem daarom uit tot winnaar van de Friese GERRIT BENNER oeuvreprijs.

Winkelmandje

De winkelwagen is leeg

Vorige website

De website die van 2001 tot 2010 online stond kunt u hier bekijken.

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief die ongeveer 6 keer per jaar verschijnt.
Ik ga akkoord met het Privacybeleid